Lukk liste
25.08.2007 1. runde Serie A TIM Lazio 2 - 2 Torino    
  1. runde Serie A TIM Juventus 5 - 1 Livorno    
26.08.2007 1. runde Serie A TIM Fiorentina 3 - 1 Empoli    
  1. runde Serie A TIM Genoa 0 - 3 Milan    
  1. runde Serie A TIM Inter 1 - 1 Udinese    
  1. runde Serie A TIM Napoli 0 - 2 Cagliari    
  1. runde Serie A TIM Parma 2 - 2 Catania    
  1. runde Serie A TIM Reggina 1 - 1 Atalanta    
  1. runde Serie A TIM Robur Siena 1 - 2 Sampdoria    
  1. runde Serie A TIM Palermo 0 - 2 Roma    
01.09.2007 2. runde Serie A TIM Empoli 0 - 2 Inter    
02.09.2007 2. runde Serie A TIM Atalanta 2 - 0 Parma    
  2. runde Serie A TIM Cagliari 2 - 3 Juventus    
  2. runde Serie A TIM Catania 0 - 0 Genoa    
  2. runde Serie A TIM Livorno 2 - 4 Palermo    
  2. runde Serie A TIM Roma 3 - 0 Robur Siena    
  2. runde Serie A TIM Torino 2 - 2 Reggina    
  2. runde Serie A TIM Udinese 0 - 5 Napoli    
  2. runde Serie A TIM Sampdoria 0 - 0 Lazio    
03.09.2007 2. runde Serie A TIM Milan 1 - 1 Fiorentina    
15.09.2007 3. runde Serie A TIM Robur Siena 1 - 1 Milan    
  3. runde Serie A TIM Lazio 0 - 0 Empoli    
16.09.2007 3. runde Serie A TIM Fiorentina 2 - 2 Atalanta    
  3. runde Serie A TIM Genoa 1 - 1 Livorno    
  3. runde Serie A TIM Inter 2 - 0 Catania    
  3. runde Serie A TIM Juventus 0 - 1 Udinese    
  3. runde Serie A TIM Napoli 2 - 0 Sampdoria    
  3. runde Serie A TIM Palermo 1 - 1 Torino    
  3. runde Serie A TIM Reggina 0 - 2 Roma    
  3. runde Serie A TIM Parma 1 - 1 Cagliari    
22.09.2007 4. runde Serie A TIM Udinese 2 - 0 Reggina    
  4. runde Serie A TIM Milan 1 - 1 Parma    
23.09.2007 4. runde Serie A TIM Atalanta 2 - 1 Lazio    
  4. runde Serie A TIM Cagliari 0 - 1 Palermo    
  4. runde Serie A TIM Catania 0 - 1 Fiorentina    
  4. runde Serie A TIM Empoli 0 - 0 Napoli    
  4. runde Serie A TIM Livorno 2 - 2 Inter    
  4. runde Serie A TIM Roma 2 - 2 Juventus    
  4. runde Serie A TIM Torino 1 - 1 Robur Siena    
  4. runde Serie A TIM Sampdoria 0 - 0 Genoa    
26.09.2007 5. runde Serie A TIM Catania 1 - 0 Empoli    
  5. runde Serie A TIM Fiorentina 2 - 2 Roma    
  5. runde Serie A TIM Genoa 3 - 2 Udinese    
  5. runde Serie A TIM Inter 3 - 0 Sampdoria    
  5. runde Serie A TIM Juventus 4 - 0 Reggina    
  5. runde Serie A TIM Lazio 3 - 1 Cagliari    
  5. runde Serie A TIM Napoli 1 - 0 Livorno    
  5. runde Serie A TIM Palermo 2 - 1 Milan    
  5. runde Serie A TIM Parma 2 - 0 Torino    
  5. runde Serie A TIM Robur Siena 1 - 1 Atalanta    
29.09.2007 6. runde Serie A TIM Roma 1 - 4 Inter    
  6. runde Serie A TIM Livorno 0 - 3 Fiorentina    
30.09.2007 6. runde Serie A TIM Cagliari 1 - 0 Robur Siena    
  6. runde Serie A TIM Empoli 3 - 1 Palermo    
  6. runde Serie A TIM Milan 1 - 1 Catania    
  6. runde Serie A TIM Napoli 1 - 2 Genoa    
  6. runde Serie A TIM Reggina 1 - 1 Lazio    
  6. runde Serie A TIM Sampdoria 3 - 0 Atalanta    
  6. runde Serie A TIM Udinese 2 - 1 Parma    
  6. runde Serie A TIM Torino 0 - 1 Juventus    
06.10.2007 7. runde Serie A TIM Atalanta 0 - 0 Udinese    
  7. runde Serie A TIM Inter 2 - 1 Napoli    
07.10.2007 7. runde Serie A TIM Catania 1 - 0 Livorno    
  7. runde Serie A TIM Fiorentina 1 - 1 Juventus    
  7. runde Serie A TIM Genoa 2 - 0 Cagliari    
  7. runde Serie A TIM Palermo 1 - 1 Reggina    
  7. runde Serie A TIM Parma 0 - 3 Roma    
  7. runde Serie A TIM Robur Siena 3 - 0 Empoli    
  7. runde Serie A TIM Torino 1 - 0 Sampdoria    
  7. runde Serie A TIM Lazio 1 - 5 Milan    
20.10.2007 8. runde Serie A TIM Roma 4 - 4 Napoli    
  8. runde Serie A TIM Reggina 0 - 1 Inter    
21.10.2007 8. runde Serie A TIM Atalanta 2 - 2 Torino    
  8. runde Serie A TIM Cagliari 1 - 1 Catania    
  8. runde Serie A TIM Fiorentina 3 - 0 Robur Siena    
  8. runde Serie A TIM Livorno 0 - 1 Lazio    
  8. runde Serie A TIM Milan 0 - 1 Empoli    
  8. runde Serie A TIM Sampdoria 3 - 0 Parma    
  8. runde Serie A TIM Udinese 1 - 1 Palermo    
  8. runde Serie A TIM Juventus 1 - 0 Genoa    
27.10.2007 9. runde Serie A TIM Torino 2 - 0 Cagliari    
  9. runde Serie A TIM Napoli 3 - 1 Juventus    
28.10.2007 9. runde Serie A TIM Catania 2 - 0 Sampdoria    
  9. runde Serie A TIM Empoli 0 - 1 Atalanta    
  9. runde Serie A TIM Lazio 0 - 1 Udinese    
  9. runde Serie A TIM Milan 0 - 1 Roma    
  9. runde Serie A TIM Palermo 0 - 0 Inter    
  9. runde Serie A TIM Parma 3 - 2 Livorno    
  9. runde Serie A TIM Robur Siena 0 - 0 Reggina    
  9. runde Serie A TIM Genoa 0 - 0 Fiorentina    
31.10.2007 10. runde Serie A TIM Atalanta 2 - 2 Cagliari    
  10. runde Serie A TIM Fiorentina 1 - 0 Napoli    
  10. runde Serie A TIM Inter 4 - 1 Genoa    
  10. runde Serie A TIM Juventus 3 - 0 Empoli    
  10. runde Serie A TIM Palermo 1 - 1 Parma    
  10. runde Serie A TIM Reggina 1 - 3 Livorno    
  10. runde Serie A TIM Robur Siena 1 - 1 Catania    
  10. runde Serie A TIM Roma 3 - 2 Lazio    
  10. runde Serie A TIM Sampdoria 0 - 5 Milan    
  10. runde Serie A TIM Udinese 2 - 1 Torino    
03.11.2007 11. runde Serie A TIM Lazio 0 - 1 Fiorentina    
  11. runde Serie A TIM Milan 0 - 0 Torino    
04.11.2007 11. runde Serie A TIM Cagliari 0 - 3 Sampdoria    
  11. runde Serie A TIM Catania 1 - 2 Atalanta    
  11. runde Serie A TIM Empoli 2 - 2 Roma    
  11. runde Serie A TIM Genoa 3 - 3 Palermo    
  11. runde Serie A TIM Livorno 0 - 0 Udinese    
  11. runde Serie A TIM Napoli 1 - 1 Reggina    
  11. runde Serie A TIM Parma 2 - 2 Robur Siena    
  11. runde Serie A TIM Juventus 1 - 1 Inter    
10.11.2007 12. runde Serie A TIM Sampdoria 3 - 0 Empoli    
  12. runde Serie A TIM Palermo 2 - 1 Napoli    
11.11.2007 12. runde Serie A TIM Fiorentina 1 - 2 Udinese    
  12. runde Serie A TIM Parma 2 - 2 Juventus    
  12. runde Serie A TIM Reggina 2 - 0 Genoa    
  12. runde Serie A TIM Robur Siena 2 - 3 Livorno    
  12. runde Serie A TIM Torino 1 - 1 Catania    
24.11.2007 13. runde Serie A TIM Genoa 0 - 1 Roma    
  13. runde Serie A TIM Inter 2 - 1 Atalanta    
25.11.2007 13. runde Serie A TIM Cagliari 1 - 2 Milan    
  13. runde Serie A TIM Empoli 0 - 0 Torino    
  13. runde Serie A TIM Lazio 1 - 0 Parma    
  13. runde Serie A TIM Livorno 3 - 1 Sampdoria    
  13. runde Serie A TIM Napoli 2 - 0 Catania    
  13. runde Serie A TIM Reggina 0 - 0 Fiorentina    
  13. runde Serie A TIM Udinese 2 - 0 Robur Siena    
  13. runde Serie A TIM Juventus 5 - 0 Palermo    
01.12.2007 14. runde Serie A TIM Sampdoria 3 - 0 Reggina    
  14. runde Serie A TIM Milan 0 - 0 Juventus    
02.12.2007 14. runde Serie A TIM Atalanta 5 - 1 Napoli    
  14. runde Serie A TIM Cagliari 0 - 0 Livorno    
  14. runde Serie A TIM Catania 3 - 1 Palermo    
  14. runde Serie A TIM Fiorentina 0 - 2 Inter    
  14. runde Serie A TIM Parma 1 - 0 Empoli    
  14. runde Serie A TIM Robur Siena 1 - 1 Lazio    
  14. runde Serie A TIM Roma 2 - 1 Udinese    
  14. runde Serie A TIM Torino 1 - 1 Genoa    
05.12.2007 12. runde Serie A TIM Inter 3 - 0 Lazio    
  12. runde Serie A TIM Roma 2 - 0 Cagliari    
08.12.2007 15. runde Serie A TIM Lazio 2 - 0 Catania    
  15. runde Serie A TIM Palermo 2 - 0 Fiorentina    
09.12.2007 15. runde Serie A TIM Empoli 4 - 1 Cagliari    
  15. runde Serie A TIM Genoa 1 - 3 Robur Siena    
  15. runde Serie A TIM Inter 4 - 0 Torino    
  15. runde Serie A TIM Juventus 1 - 0 Atalanta    
  15. runde Serie A TIM Livorno 1 - 1 Roma    
  15. runde Serie A TIM Udinese 3 - 2 Sampdoria    
  15. runde Serie A TIM Napoli 1 - 0 Parma    
15.12.2007 16. runde Serie A TIM Catania 2 - 0 Udinese    
  16. runde Serie A TIM Lazio 2 - 3 Juventus    
16.12.2007 16. runde Serie A TIM Atalanta 1 - 3 Palermo    
  16. runde Serie A TIM Empoli 1 - 1 Genoa    
  16. runde Serie A TIM Parma 3 - 0 Reggina    
  16. runde Serie A TIM Robur Siena 1 - 1 Napoli    
  16. runde Serie A TIM Sampdoria 2 - 2 Fiorentina    
  16. runde Serie A TIM Torino 0 - 0 Roma    
  16. runde Serie A TIM Cagliari 0 - 2 Inter    
22.12.2007 17. runde Serie A TIM Genoa 1 - 0 Parma    
  17. runde Serie A TIM Roma 2 - 0 Sampdoria    
23.12.2007 17. runde Serie A TIM Fiorentina 5 - 1 Cagliari    
  17. runde Serie A TIM Inter 2 - 1 Milan    
  17. runde Serie A TIM Juventus 2 - 0 Robur Siena    
  17. runde Serie A TIM Livorno 1 - 1 Atalanta    
  17. runde Serie A TIM Napoli 1 - 1 Torino    
  17. runde Serie A TIM Palermo 2 - 2 Lazio    
  17. runde Serie A TIM Reggina 3 - 1 Catania    
  17. runde Serie A TIM Udinese 2 - 2 Empoli    
12.01.2008 18. runde Serie A TIM Empoli 1 - 1 Reggina    
  18. runde Serie A TIM Catania 1 - 1 Juventus    
13.01.2008 18. runde Serie A TIM Atalanta 1 - 2 Roma    
  18. runde Serie A TIM Cagliari 0 - 1 Udinese    
  18. runde Serie A TIM Lazio 1 - 2 Genoa    
  18. runde Serie A TIM Parma 1 - 2 Fiorentina    
  18. runde Serie A TIM Robur Siena 2 - 3 Inter    
  18. runde Serie A TIM Sampdoria 3 - 0 Palermo    
  18. runde Serie A TIM Torino 1 - 2 Livorno    
  18. runde Serie A TIM Milan 5 - 2 Napoli    
19.01.2008 19. runde Serie A TIM Genoa 2 - 1 Atalanta    
  19. runde Serie A TIM Fiorentina 2 - 1 Torino    
20.01.2008 19. runde Serie A TIM Juventus 0 - 0 Sampdoria    
  19. runde Serie A TIM Livorno 1 - 0 Empoli    
  19. runde Serie A TIM Napoli 2 - 2 Lazio    
  19. runde Serie A TIM Palermo 2 - 3 Robur Siena    
  19. runde Serie A TIM Reggina 2 - 0 Cagliari    
  19. runde Serie A TIM Roma 2 - 0 Catania    
  19. runde Serie A TIM Udinese 0 - 1 Milan    
  19. runde Serie A TIM Inter 3 - 2 Parma    
23.01.2008 12. runde Serie A TIM Atalanta 2 - 1 Milan    
26.01.2008 20. runde Serie A TIM Sampdoria 1 - 0 Robur Siena    
  20. runde Serie A TIM Roma 1 - 0 Palermo    
27.01.2008 20. runde Serie A TIM Atalanta 2 - 2 Reggina    
  20. runde Serie A TIM Cagliari 2 - 1 Napoli    
  20. runde Serie A TIM Catania 0 - 0 Parma    
  20. runde Serie A TIM Empoli 0 - 2 Fiorentina    
  20. runde Serie A TIM Milan 2 - 0 Genoa    
  20. runde Serie A TIM Torino 0 - 0 Lazio    
  20. runde Serie A TIM Udinese 0 - 0 Inter    
  20. runde Serie A TIM Livorno 1 - 3 Juventus    
30.01.2008 15. runde Serie A TIM Reggina 0 - 1 Milan    
02.02.2008 21. runde Serie A TIM Palermo 1 - 0 Livorno    
  21. runde Serie A TIM Napoli 3 - 1 Udinese    
03.02.2008 21. runde Serie A TIM Genoa 2 - 1 Catania    
  21. runde Serie A TIM Inter 1 - 0 Empoli    
  21. runde Serie A TIM Juventus 1 - 1 Cagliari    
  21. runde Serie A TIM Lazio 2 - 1 Sampdoria    
  21. runde Serie A TIM Parma 2 - 3 Atalanta    
  21. runde Serie A TIM Reggina 1 - 3 Torino    
  21. runde Serie A TIM Robur Siena 3 - 0 Roma    
  21. runde Serie A TIM Fiorentina 0 - 1 Milan    
09.02.2008 22. runde Serie A TIM Atalanta 2 - 2 Fiorentina    
  22. runde Serie A TIM Roma 2 - 0 Reggina    
10.02.2008 22. runde Serie A TIM Cagliari 1 - 1 Parma    
  22. runde Serie A TIM Empoli 1 - 0 Lazio    
  22. runde Serie A TIM Livorno 1 - 1 Genoa    
  22. runde Serie A TIM Milan 1 - 0 Robur Siena    
  22. runde Serie A TIM Sampdoria 2 - 0 Napoli    
  22. runde Serie A TIM Torino 3 - 1 Palermo    
  22. runde Serie A TIM Udinese 1 - 2 Juventus    
  22. runde Serie A TIM Catania 0 - 2 Inter    
13.02.2008 16. runde Serie A TIM Milan 1 - 1 Livorno    
16.02.2008 23. runde Serie A TIM Inter 2 - 0 Livorno    
  23. runde Serie A TIM Parma 0 - 0 Milan    
  23. runde Serie A TIM Juventus 1 - 0 Roma    
17.02.2008 23. runde Serie A TIM Fiorentina 2 - 1 Catania    
  23. runde Serie A TIM Genoa 0 - 1 Sampdoria    
  23. runde Serie A TIM Lazio 3 - 0 Atalanta    
  23. runde Serie A TIM Napoli 1 - 3 Empoli    
  23. runde Serie A TIM Palermo 2 - 1 Cagliari    
  23. runde Serie A TIM Reggina 1 - 3 Udinese    
  23. runde Serie A TIM Robur Siena 0 - 0 Torino    
23.02.2008 24. runde Serie A TIM Torino 4 - 4 Parma    
  24. runde Serie A TIM Reggina 2 - 1 Juventus    
24.02.2008 24. runde Serie A TIM Atalanta 2 - 2 Robur Siena    
  24. runde Serie A TIM Cagliari 1 - 0 Lazio    
  24. runde Serie A TIM Empoli 2 - 0 Catania    
  24. runde Serie A TIM Livorno 1 - 2 Napoli    
  24. runde Serie A TIM Roma 1 - 0 Fiorentina    
  24. runde Serie A TIM Sampdoria 1 - 1 Inter    
  24. runde Serie A TIM Udinese 3 - 5 Genoa    
  24. runde Serie A TIM Milan 2 - 1 Palermo    
26.02.2008 25. runde Serie A TIM Juventus 0 - 0 Torino    
27.02.2008 25. runde Serie A TIM Atalanta 4 - 1 Sampdoria    
  25. runde Serie A TIM Catania 1 - 1 Milan    
  25. runde Serie A TIM Fiorentina 1 - 0 Livorno    
  25. runde Serie A TIM Genoa 2 - 0 Napoli    
  25. runde Serie A TIM Inter 1 - 1 Roma    
  25. runde Serie A TIM Lazio 1 - 0 Reggina    
  25. runde Serie A TIM Palermo 2 - 0 Empoli    
  25. runde Serie A TIM Parma 2 - 0 Udinese    
  25. runde Serie A TIM Robur Siena 1 - 0 Cagliari    
01.03.2008 26. runde Serie A TIM Roma 4 - 0 Parma    
  26. runde Serie A TIM Milan 1 - 1 Lazio    
02.03.2008 26. runde Serie A TIM Cagliari 2 - 1 Genoa    
  26. runde Serie A TIM Empoli 0 - 2 Robur Siena    
  26. runde Serie A TIM Juventus 2 - 3 Fiorentina    
  26. runde Serie A TIM Livorno 1 - 0 Catania    
  26. runde Serie A TIM Reggina 0 - 0 Palermo    
  26. runde Serie A TIM Sampdoria 2 - 2 Torino    
  26. runde Serie A TIM Udinese 2 - 0 Atalanta    
  26. runde Serie A TIM Napoli 1 - 0 Inter    
08.03.2008 27. runde Serie A TIM Inter 2 - 0 Reggina    
  27. runde Serie A TIM Palermo 1 - 1 Udinese    
09.03.2008 27. runde Serie A TIM Catania 2 - 1 Cagliari    
  27. runde Serie A TIM Empoli 1 - 3 Milan    
  27. runde Serie A TIM Lazio 2 - 0 Livorno    
  27. runde Serie A TIM Napoli 0 - 2 Roma    
  27. runde Serie A TIM Parma 1 - 2 Sampdoria    
  27. runde Serie A TIM Robur Siena 1 - 0 Fiorentina    
  27. runde Serie A TIM Torino 1 - 0 Atalanta    
  27. runde Serie A TIM Genoa 0 - 2 Juventus    
15.03.2008 28. runde Serie A TIM Udinese 2 - 2 Lazio    
  28. runde Serie A TIM Roma 2 - 1 Milan    
16.03.2008 28. runde Serie A TIM Atalanta 4 - 1 Empoli    
  28. runde Serie A TIM Cagliari 3 - 0 Torino    
  28. runde Serie A TIM Fiorentina 3 - 1 Genoa    
  28. runde Serie A TIM Inter 2 - 1 Palermo    
  28. runde Serie A TIM Livorno 1 - 1 Parma    
  28. runde Serie A TIM Reggina 4 - 0 Robur Siena    
  28. runde Serie A TIM Sampdoria 3 - 1 Catania    
  28. runde Serie A TIM Juventus 1 - 0 Napoli    
19.03.2008 29. runde Serie A TIM Cagliari 1 - 0 Atalanta    
  29. runde Serie A TIM Catania 0 - 0 Robur Siena    
  29. runde Serie A TIM Empoli 0 - 0 Juventus    
  29. runde Serie A TIM Genoa 1 - 1 Inter    
  29. runde Serie A TIM Livorno 1 - 1 Reggina    
  29. runde Serie A TIM Milan 1 - 2 Sampdoria    
  29. runde Serie A TIM Napoli 2 - 0 Fiorentina    
  29. runde Serie A TIM Parma 2 - 1 Palermo    
  29. runde Serie A TIM Torino 0 - 1 Udinese    
  29. runde Serie A TIM Lazio 3 - 2 Roma    
22.03.2008 30. runde Serie A TIM Atalanta 0 - 0 Catania    
  30. runde Serie A TIM Fiorentina 1 - 0 Lazio    
  30. runde Serie A TIM Palermo 2 - 3 Genoa    
  30. runde Serie A TIM Reggina 1 - 1 Napoli    
  30. runde Serie A TIM Robur Siena 2 - 0 Parma    
  30. runde Serie A TIM Roma 2 - 1 Empoli    
  30. runde Serie A TIM Sampdoria 1 - 1 Cagliari    
  30. runde Serie A TIM Torino 0 - 1 Milan    
  30. runde Serie A TIM Udinese 2 - 0 Livorno    
  30. runde Serie A TIM Inter 1 - 2 Juventus    
29.03.2008 31. runde Serie A TIM Cagliari 1 - 1 Roma    
  31. runde Serie A TIM Lazio 1 - 1 Inter    
30.03.2008 31. runde Serie A TIM Catania 1 - 2 Torino    
  31. runde Serie A TIM Empoli 0 - 2 Sampdoria    
  31. runde Serie A TIM Genoa 2 - 0 Reggina    
  31. runde Serie A TIM Livorno 0 - 0 Robur Siena    
  31. runde Serie A TIM Milan 1 - 2 Atalanta    
  31. runde Serie A TIM Udinese 3 - 1 Fiorentina    
  31. runde Serie A TIM Napoli 1 - 0 Palermo    
05.04.2008 32. runde Serie A TIM Roma 3 - 2 Genoa    
  32. runde Serie A TIM Milan 3 - 1 Cagliari    
06.04.2008 32. runde Serie A TIM Atalanta 0 - 2 Inter    
  32. runde Serie A TIM Catania 3 - 0 Napoli    
  32. runde Serie A TIM Fiorentina 2 - 0 Reggina    
  32. runde Serie A TIM Parma 2 - 2 Lazio    
  32. runde Serie A TIM Robur Siena 1 - 1 Udinese    
  32. runde Serie A TIM Sampdoria 2 - 0 Livorno    
  32. runde Serie A TIM Torino 0 - 1 Empoli    
  32. runde Serie A TIM Palermo 3 - 2 Juventus    
12.04.2008 33. runde Serie A TIM Palermo 1 - 0 Catania    
  33. runde Serie A TIM Juventus 3 - 2 Milan    
13.04.2008 33. runde Serie A TIM Empoli 1 - 1 Parma    
  33. runde Serie A TIM Genoa 3 - 0 Torino    
  33. runde Serie A TIM Lazio 1 - 1 Robur Siena    
  33. runde Serie A TIM Livorno 1 - 2 Cagliari    
  33. runde Serie A TIM Napoli 2 - 0 Atalanta    
  33. runde Serie A TIM Reggina 1 - 0 Sampdoria    
  33. runde Serie A TIM Udinese 1 - 3 Roma    
  33. runde Serie A TIM Inter 2 - 0 Fiorentina    
16.04.2008 31. runde Serie A TIM Juventus 3 - 0 Parma    
19.04.2008 34. runde Serie A TIM Roma 1 - 1 Livorno    
  34. runde Serie A TIM Fiorentina 1 - 0 Palermo CANAL+ SPORT 1  
20.04.2008 34. runde Serie A TIM Atalanta 0 - 4 Juventus CANAL+ SPORT 2  
  34. runde Serie A TIM Cagliari 2 - 0 Empoli    
  34. runde Serie A TIM Catania 1 - 0 Lazio    
  34. runde Serie A TIM Milan 5 - 1 Reggina    
  34. runde Serie A TIM Parma 1 - 2 Napoli    
  34. runde Serie A TIM Robur Siena 0 - 1 Genoa    
  34. runde Serie A TIM Sampdoria 3 - 0 Udinese    
  34. runde Serie A TIM Torino 0 - 1 Inter CANAL+ SPORT 1  
27.04.2008 35. runde Serie A TIM Fiorentina 2 - 2 Sampdoria    
  35. runde Serie A TIM Genoa 0 - 1 Empoli    
  35. runde Serie A TIM Inter 2 - 1 Cagliari    
  35. runde Serie A TIM Juventus 5 - 2 Lazio    
  35. runde Serie A TIM Livorno 1 - 4 Milan    
  35. runde Serie A TIM Napoli 0 - 0 Robur Siena    
  35. runde Serie A TIM Palermo 0 - 0 Atalanta    
  35. runde Serie A TIM Reggina 2 - 1 Parma    
  35. runde Serie A TIM Roma 4 - 1 Torino    
  35. runde Serie A TIM Udinese 2 - 1 Catania    
04.05.2008 36. runde Serie A TIM Atalanta 3 - 2 Livorno    
  36. runde Serie A TIM Cagliari 2 - 1 Fiorentina    
  36. runde Serie A TIM Catania 1 - 2 Reggina    
  36. runde Serie A TIM Empoli 0 - 1 Udinese    
  36. runde Serie A TIM Lazio 1 - 2 Palermo    
  36. runde Serie A TIM Milan 2 - 1 Inter    
  36. runde Serie A TIM Parma 1 - 0 Genoa    
  36. runde Serie A TIM Robur Siena 1 - 0 Juventus    
  36. runde Serie A TIM Sampdoria 0 - 3 Roma    
  36. runde Serie A TIM Torino 2 - 1 Napoli    
11.05.2008 37. runde Serie A TIM Fiorentina 3 - 1 Parma    
  37. runde Serie A TIM Genoa 0 - 2 Lazio    
  37. runde Serie A TIM Inter 2 - 2 Robur Siena    
  37. runde Serie A TIM Juventus 1 - 1 Catania    
  37. runde Serie A TIM Livorno 0 - 1 Torino    
  37. runde Serie A TIM Napoli 3 - 1 Milan    
  37. runde Serie A TIM Palermo 0 - 2 Sampdoria    
  37. runde Serie A TIM Reggina 2 - 0 Empoli    
  37. runde Serie A TIM Roma 2 - 1 Atalanta    
  37. runde Serie A TIM Udinese 0 - 2 Cagliari    
17.05.2008 38. runde Serie A TIM Sampdoria 3 - 3 Juventus    
18.05.2008 38. runde Serie A TIM Atalanta 2 - 0 Genoa    
  38. runde Serie A TIM Cagliari 2 - 2 Reggina    
  38. runde Serie A TIM Catania 1 - 1 Roma    
  38. runde Serie A TIM Empoli 2 - 1 Livorno    
  38. runde Serie A TIM Lazio 2 - 1 Napoli    
  38. runde Serie A TIM Milan 4 - 1 Udinese    
  38. runde Serie A TIM Parma 0 - 2 Inter    
  38. runde Serie A TIM Robur Siena 2 - 2 Palermo    
  38. runde Serie A TIM Torino 0 - 1 Fiorentina