Lukk liste
17.09.2022 2022/23 Ishockey Bergen 4 - 5 Nidaros    
18.09.2022 2022/23 Ishockey Bergen 4 - 3 Nidaros    
24.09.2022 2022/23 Ishockey Narvik 4 - 2 Bergen    
25.09.2022 2022/23 Ishockey Narvik 5 - 3 Bergen    
01.10.2022 2022/23 Ishockey Furuset 5 - 4 Bergen    
02.10.2022 2022/23 Ishockey Furuset 1 - 2 Bergen    
08.10.2022 2022/23 Ishockey Bergen 3 - 6 Lørenskog    
09.10.2022 2022/23 Ishockey Bergen 0 - 1 Lørenskog    
15.10.2022 2022/23 Ishockey Hasle/Løren 3 - 5 Bergen    
16.10.2022 2022/23 Ishockey Hasle/Løren 3 - 4 Bergen    
22.10.2022 2022/23 Ishockey Bergen 4 - 6 Comet    
23.10.2022 2022/23 Ishockey Bergen 4 - 6 Comet    
29.10.2022 2022/23 Ishockey Comet 3 - 5 Bergen    
30.10.2022 2022/23 Ishockey Gjøvik 4 - 3 Bergen    
05.11.2022 2022/23 Ishockey Bergen 5 - 3 Nidaros    
09.11.2022 2022/23 Ishockey Hasle/Løren 5 - 11 Bergen    
16.11.2022 2022/23 Ishockey Narvik 7 - 1 Bergen    
03.12.2022 2022/23 Ishockey Gjøvik 0 - 2 Bergen    
04.12.2022 2022/23 Ishockey Gjøvik 0 - 5 Bergen    
10.12.2022 2022/23 Ishockey Nidaros 6 - 2 Bergen    
11.12.2022 2022/23 Ishockey Nidaros 5 - 2 Bergen    
17.12.2022 2022/23 Ishockey Bergen 5 - 2 Furuset    
18.12.2022 2022/23 Ishockey Bergen 6 - 3 Lørenskog    
07.01.2023 2022/23 Ishockey Bergen 4 - 3 Narvik    
08.01.2023 2022/23 Ishockey Bergen 4 - 1 Narvik    
14.01.2023 2022/23 Ishockey Bergen 5 - 4 Furuset    
15.01.2023 2022/23 Ishockey Bergen 2 - 5 Furuset    
21.01.2023 2022/23 Ishockey Lørenskog 6 - 3 Bergen    
22.01.2023 2022/23 Ishockey Lørenskog 7 - 3 Bergen    
28.01.2023 2022/23 Ishockey Bergen 10 - 1 Hasle/Løren    
29.01.2023 2022/23 Ishockey Bergen 6 - 3 Hasle/Løren    
04.02.2023 2022/23 Ishockey Comet 6 - 5 Bergen    
05.02.2023 2022/23 Ishockey Comet 7 - 5 Bergen    
11.02.2023 2022/23 Ishockey Bergen 2 - 4 Gjøvik    
12.02.2023 2022/23 Ishockey Bergen 8 - 4 Gjøvik    
Spillerstall

Ingen spillerstall er registrert.